STM 24-XXX

5,577.00  (z VAT)

WSTECZ

Urządzenie rozruchowe typu „matka” z dwoma wewnętrznymi akumulatorami ołowiowymi. W tej wersji użytkownik ma możliwość zamontowania dwóch akumulatorów 12 V o pojemności około 50 Ah, którymi aktualnie dysponuje. Rzeczywisty prąd rozruchu określa typ zainstalowanych akumulatorów oraz stopień ich zużycia.

Wewnątrz urządzenia umieszczono dwie ładowarki – prostowniki mikroprocesorowe typu MTM 12-20 służące do ładowania zarówno akumulatorów wewnętrznych jak i dowolnych akumulatorów zewnętrznych typu wapniowego lub żelowego – prądem do 13 A. Przełączanie funkcji odbywa się przy pomocy przycisków klawiszowych umieszczonych na płycie czołowej.

Całość umieszczona jest na wózku transportowym. Podana cena zawiera cenę wózka.

Moc Transformatora VA Prąd ładowania A Wymiary mm Waga kg Zakres pojemn. akum. Ah
1000 20 380 x 210 x 120 11,0 80-270

 

Waga 30.0 kg
Wymiary 430 × 250 × 450 mm
Moc transformatora

x 2×160 VA

Prąd maksymalny

x 2×13 A

Zakres pojemności akumulatorów

2 x 52-200 Ah

  • OPIS DZIAŁANIA PROSTOWNIKA Z MIKROPROCESOREM (oprogramowanie w wersji 7.0)

 

Prostownik ze sterownikiem mikroprocesorowym z procesorem z 10-bitowym
przetwornikiem AC (analogowo-cyfrowym).

Dzięki zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego wraz z unikatowym, oryginalnym, samoadaptacyjnym programem ładowania akumulatora uzyskano szereg właściwości eksploatacyjnych dotychczas zupełnie nieosiągalnych w prostownikach tradycyjnych, standardowych, bez “elektroniki” między innymi dzięki: (Uwaga: parametry podano dla akumulatorów 12 V, dla akumulatorów 24 V – należy je pomnożyć przez 2.)

 

1. – możliwość bezpiecznego ładowania akumulatora bez konieczności jego odłączania od instalacji elektrycznej samochodu, dzięki następującym rozwiązaniom:

  • po wykryciu akumulatora prostownik włącza ładowanie z opóźnieniem 2 sekund
  • stabilizacji napięcia ładowania na wartości albo 15.8 albo 14.5 V – wybierane przełącznikiem
  • odłączenie prostownika może nastąpić przy zgaszonej diodzie “Ładowanie” lub tradycyjnie poprzez
  • odłączenie prostownika od sieci 230 V, w obu przypadkach nie występują przepięcia, najbardziej groźne zjawisko dla instalacji elektrycznej samochodu,

2. – możliwość ładowania wszystkich typów akumulatorów, rodzaj akumulatora wybiera się przełącznikiem “Ca/Gel”

  • poz. Ca – akumulatory wapniowe Ca, otwarte (z koreczkami), standardowe,
  • poz. Gel – akumulatory żelowe Gel, AGM, VRLA, zamknięte (bez koreczków), bezobsługowe, tryb pracy buforowej. Ten sam przełącznik służy jednocześnie do przełączania trybu pracy ładowanie szybkie (“Cyclic”) i ładowanie podtrzymujące (“Standby”)

3.  – automatycznemu resetowi: w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V prostownik nie traci ustawionych parametrów – po powrocie napięcia prostownik podejmuje działanie od punktu zaniku.

4. – automatycznym testom akumulatora – prostownik kontroluje przyrost napięcia akumulatora w czasie. Jeśli napięcie to nie wzrasta, prostownik poprzez migotanie diody „ŁADOWANIE” sygnalizuje możliwość uszkodzenia akumulatora, ładowanie trwa nadal.

5.  – stabilizacji napięcia ładowania:

  • poz. Ca – 15.8 V, tylko ta wartość zabezpiecza akumulatory przed zjawiskiem zasiarczenia cel,
  • poz. Gel – 14.5 V, zabezpiecza akumulatory żelowe przed utratą pojemności (zamianą elektrolitu w wodę),

ponadto cecha ta pozwala na ładowanie akumulatorów o mniejszej pojemności prostownikiem przeznaczonym nominalnie dla akumulatorów o większej pojemności, poprzez automatyczne ograniczenie aktualnej wartości prądu ładowania z chwilą wykrycia faktu osiągnięcia napięcia stabilizacji, oraz uniezależnia parametry ładowania od zmian wartości napięcia sieci energetycznej 230 V,

6. – stabilizacji ładowania prądu: sterownik ogranicza prąd ładowania do wartości ustawionej fabrycznie, zgodnie z deklarowanymi parametrami prostownika, co pozwala na bezpieczne ładowanie akumulatorów o pojemności większej od optymalnej dla danego typu prostownika, przy czym należy liczyć się jedynie z wydłużeniem czasu ładowania,

7. – soft-start prądu ładowania, czyli stopniowe narastanie prądu ładowania, co przy bardzo rozładowanych akumulatorach zabezpiecza przed wypadaniem warstw pasty ołowiowej – masy czynnej z kratek,

8. – automatycznemu odsiarczaniu akumulatora, zastosowany sposób ładowania – ładowanie pulsacyjne, cykliczne – powoduje automatyczne odsiarczanie ogniw, skuteczne zwłaszcza w zakresie niskich (od 2 do 10.5 V) napięć akumulatora,

9. – automatycznemu odłączaniu ładowania po wykryciu rzeczywistego stanu końca ładowania (100 % pojemności), czyli wówczas, kiedy napięcie na akumulatorze nie wzrasta mimo ładowania,

10. – automatycznemu restartowi – ponowne włączenie ładowania, po wykryciu spadku napięcia na ładowanym akumulatorze do wartości 13.2 V,

11. – automatycznej regulacji ładowania prądu podczas stabilizacji napięcia akumulatora, sterownik zmniejsza prąd ładowania tak, aby nie przekroczyć stabilizowanej wartości napięcia, 15.8 V („Ca”) albo 14.5 V („Gel”),

12. – zabezpieczeniu termicznemu 3-progowe 2-punktowe: tyrystory i transformator sieciowy, dokładność regulacji 1 °C,

13. – wymuszonemu chłodzeniu prostownika poprzez zastosowanie wentylatora, co pozwala na zwiększenie maksymalnej wartości prądu ładowania a tym samym skrócenie czasu ładowania akumulatora,

14. – odporności na zwarcia krokodylków i zamianę polaryzacji – prostownik nie iskrzy przy zwieraniu krokodylków,

15. – realizacji pracy buforowej – nie trzeba odłączać prostownika od akumulatora bezpośrednio po zakończeniu ładowania – prostownik podłączony do akumulatora stale mierzy napięcie na jego zaciskach i automatycznie wyłącza a po stwierdzeniu spadku napięcia ponownie włącza proces ładowania,

16.  – całkowitej autonomiczności pracy – po podłączeniu do akumulatora nie trzeba ustawiać żadnych parametrów pracy, wszystko odbywa się automatycznie (działanie w trybie „podłącz i zapomnij”),

17.  – prostoty obsługi oraz czytelną sygnalizację stanu pracy prostownika. 

Prostowniki umieszczone są w estetycznych obudowach metalowych malowanych proszkowo. W obudowy wmontowany jest zestaw 4 diod świecących (LED) informujących o stanie pracy prostownika. Do przyłączenia prostownika do sieci prądu przemiennego służy przewód sieciowy o długości 1.5 – 2 m, a do przyłączenia akumulatora – dwa przewody o długości 1.5 zakończone zaciskami “krokodylkowymi”.