O firmie SEMI

Firma nasza istnieje od 1982 roku. Od 2000 roku specjalizuje się w produkcji inteligentnych (“smart”) prostowników do ładowania akumulatorów ołowiowych wszelkich typów oraz akumulatorów zasadowych niklowo-kadmowych NiCd. Misją firmy jest maksymalne zautomatyzowanie procesu ładowania akumulatorów. Uważamy na podstawie wieloletnich doświadczeń zarówno własnych i naszych klientów, jak sprzedawców i producentów akumulatorów, że ingerencja użytkownika w proces ładowania akumulatorów jest, w większości przypadków szkodliwa dla trwałości nowoczesnych akumulatorów, zwłaszcza wapniowych i żelowych. Z tego względu nie produkujemy prostowników wyposażonych w jakiekolwiek przełączniki poza elementarnie niezbędnymi.

Wszystkie rozwiązania techniczne są oryginalnymi rozwiązaniami naszej firmy. Dzięki samodzielnej realizacji projektów błyskawicznie reagujemy na merytoryczne uwagi użytkowników naszych prostowników i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez powiadomienia. Projekty nasze są wynikiem synergii znajomości zjawisk chemiczno-elektrycznych występujących podczas ładowania akumulatorów oraz umiejętności tworzenia samoadaptacyjnych algorytmów i ich implementowanie w oprogramowanie mikroprocesorów.

Obecnie wprowadziliśmy do produkcji drugą generację sterowników mikroprocesorowych wykorzystujących najnowszy typ mikroprocesora o dużo większej szybkości działania i 10-krotnie większej pamięci wewnętrznej. Umożliwiło to zaimplementowanie o wiele bardziej zaawansowanych algorytmów ładowania akumulatorów, a tym samym pozwoliło na znaczne zautomatyzowanie procesu ładowania i ograniczenie konieczności ingerencji ze strony użytkownika do minimum. Opis właściwości prostowników opisano w zakładce “Opis mikroprocesora”.

Poprawność algorytmów była weryfikowana w laboratoriach czołowych polskich producentów akumulatorów. Prostowniki nasze charakteryzują się bardzo wysoka jakością wykonania i objęte są 24 – miesięczną gwarancją. Potwierdzeniem jakości są wyniki badań przeprowadzonych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie spełniania wymagań odnośnych norm bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Posiadają znak CE.

Firma SEMI Elektronik powstała w 1982 roku, a jedynym właścicielem do 2016 roku był mgr inż. Andrzej Pietrzak. Kontynuatorką od 1 lipca 2016 jest jego córka, która w firmie SEMI Małgorzata Pietrzak przejęła wszystkie zobowiązania gwarancyjne, jakościowe i know how firmy swojego ojca.

Pozdrawiam.
Małgorzata Pietrzak