Pytania i odpowiedzi – FAQ’s


1. Czy można zamówić prostownik z dłuższymi kablami niż standardowe ?

– Tak, oczywiście. Możemy wykonać kable wyjściowe takie, jakie klient sobie życzy. Należy się przy tym liczyć, że przy dłuższych kablach maleje prąd ładowania, ze względu na wzrost ich rezystancji i wzrasta czas ładowania. Nie przedłużamy przewodów sieciowych 230 V. Można zastosować odpowiedni przedłużacz. Wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z naszym koordynatorem sprzedaży. Tel. +48 509 360 178, lub mailem na adres   sklep@semi.com.pl.

2. Jak podłączyć prostownik do akumulatora ?

– Prostownik należy podłączyć do akumulatora w ten sposób, że przewód (krokodylek) czerwony do “plusa” akumulatora, a przewód  (krokodylek) czarny do “minusa” akumulatora. Następnie prostownik podłączamy do gniazdka 230V. Sterownik mikroprocesorowy podejmuje ładowanie z opóźnieniem ok. 3 sekund. Zabezpiecza to przed iskrzeniem krokodylków i umożliwia ładowanie akumulatora bezpośrednio w pojeździe, bez konieczności wyjmowania akumulatora z pojazdu.

Ładowanie akumulatora to zazwyczaj 10-12 godzin. Wieczorem podłączamy – rano wyłączamy. Ważna uwaga przy odłączaniu prostownika: NAJPIERW odłączamy prostownik z sieci 230 V (gniazdka) lub wyłącznikiem sieciowym a następnie odłączamy krokodylki od akumulatora. Kolejność odłączania nie ma znaczenia.

Jeżeli się nam spieszy, to doraźne ładowanie akumulatora można zakończyć po 20 – 30 minutach, wystarczy podgrzać ładowaniem elektrolit. Ilość zgromadzonej w akumulatorze energii powinna wystarczyć na co najmniej jedno “odpalenie”, ale potem i tak warto podłączyć prostownik do akumulatora na kilkanaście godzin w celu doładowania akumulatora do jego 100% pojemności. Niedoładowanie akumulatora grozi jego zasiarczeniem, czyli utratą pojemności i zdolności rozruchowej !!!

3. Czy prostowniki mikroprocesorowe wyłączają się same po naładowaniu akumulatora?

– Tak. Sterownik mikroprocesorowy stale kontroluje napięcie akumulatora i poszukuje przypadku, kiedy cztery kolejne pomiary napięcia powyżej 13.8 V są identyczne (oznacza to, że akumulator nie przyjmuje już więcej ładunku elektrycznego) przerywa ładowanie a dioda “KONIEC” świeci się światłem ciągłym. Akumulator naładowany jest w 100%. Jednak jeśli prostownik jest wciąż podłączony do akumulatora, jego sterownik stale sprawdza jego napięcie i jeśli wykryje, że napięcie spadło do wartości 13.2 V, ponownie włącza ładowanie i doładowuje przez chwilę akumulator.

Jednokrotne wykrycie napięcia akumulatora powyżej 13.8 V, powoduje, że dioda “KONIEC” zaczyna świecić światłem pulsującym (“migać”). Oznacza to, że akumulator jest naładowany w około 80% i na pewno nadaje się do wykonania rozruchu pojazdu.

4. Kiedy akumulator jest naładowany ?

– Kiedy zacznie migać dioda “KONIEC” akumulator jest naładowany w ok. 80 %, kiedy zacznie się świecić stale – w 100%. Dane o napięciu na akumulatorze są przez sterownik wykorzystywane w kilku algorytmach jednocześnie tak, że decyzja, czy przerwać ładowanie i zaświecić diodę “KONIEC” jest wynikiem wielu kompromisów. Dokładnych informacji o tych algorytmach nie udzielamy, są one wynikiem wielu lat doświadczeń firmy SEMI oraz rozmów z producentami akumulatorów, a także możliwości jakie stwarzają nowoczesne mikroprocesory.

5. Czemu dioda “ŁADOWANIE” gaśnie a nie zapala się dioda “KONIEC” ?

– Nasze prostowniki ładują w sposób przerywany. Pewien okres czasu ładują, potem następuje przerwa, potem znów ładują, przy czym te czasy są zmienne. Dioda “ŁADOWANIE” gaśnie, kiedy  sterownik mikroprocesorowy wymusza przerwę w ładowaniu. O tym, że akumulator jest “widziany” przez sterownik świadczy to, że dioda “SIEĆ/AKUM” świeci się światłem ciągłym. Jeśli dioda ta miga, sterownik uważa, że żaden akumulator nie jest podłączony do prostownika. Taki sposób postępowania ma, oprócz wszystkich innych zalet z punktu widzenia zwiększenia trwałości ładowanego akumulatora, tę zaletę, że można nimi ładować akumulatory bezpośrednio w samochodzie, przy czym krokodylki można odłączyć tylko wtedy, kiedy dioda “ŁADOWANIE” zgaśnie lub odłączyć jako pierwszy przewód sieciowy z gniazdka sieci 230 V. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia układów elektronicznych w samochodzie w wyniku powstania przepięć wyniku przerwania obwodu elektrycznego. Dotyczy to zwłaszcza samochodów wyższej klasy, w których nie można w ogóle wyjmować akumulatora w celu podładowania.

6. Jaka jest charakterystyka ładowania w przypadku prostowników mikroprocesorowych ?

– Charakterystyka ładowania zastosowana w prostownikach mikroprocesorowych naszej firmy, dzięki wprowadzeniu kryterium czasu ( “t” ), łączy w sobie zalety charakterystyk “I”, “U” a nawet “W”. Ponieważ ładowanie akumulatora polega na wprowadzeniu do niego określonej ilości ładunku elektrycznego, zgodnie ze wzorem Q = I * t, czyli inaczej Q = (U/R) * t ( gdzie R – rezystancja układu ładowania, U- napięcie akumulatora ), Q – czyli ładunek można regulować również przy pomocy czynnika czasu “t”, i to zostało wykorzystane w naszych prostownikach. W prostownikach większej mocy wprowadzono ponadto możliwość stabilizacji prądu ładowania (charakterystyka “I”) oraz napięcia ładowania (charakterystyka “U”). Istnieje również możliwość dowolnego kształtowania charakterystyki wypadkowej, złożonej z poszczególnych charakterystyk “I” i “U”. W literaturze przedmiotu charakterystyka nieco podobna do naszej nazywana jest “Multi – W”. Niestety, ze względu na innowacyjność i skuteczność działania tej charakterystyki nie publikujemy jej szczegółów. Nasza “konkurencja” ( nawet światowa !!! ) kilkakrotnie ( mamy dowody !!! ) próbowała ją skopiować, lecz zabezpieczenia w samym algorytmie ładowania skutecznie to uniemożliwiły.

5. Jak odsiarczać akumulator ?

– Najbardziej skuteczne odsiarczanie polega na rozładowywaniu akumulatora podczas jego ładowania, przy czym oczywiście prąd rozładowania musi być dużo mniejszy od prądu ładowania (przyjmuje się, że może on stanowić ok. 10% prądu ładowania), gdyż w przeciwnym razie akumulator nie naładuje się w “rozsądnym” czasie. W przypadku naszych prostowników mikroprocesorowych, które ładują akumulator “z przerwami” odsiarczanie odbywa samoistnie. W przerwie ładowania akumulator ZAWSZE rozładowuje się samoczynnie ze względu na istnienie oporności wewnętrznej źródła! Istnieje możliwość przyspieszenia procesu odsiarczania. Polega to na podłączeniu jakiegoś odbiornika (najlepiej żarówki samochodowej 5-10 W) do zacisków (“klem”) akumulatora. Podczas przerwy w ładowaniu, odbiornik ten będzie rozładowywał w tym czasie akumulator. W przypadku ładowania akumulatora bezpośrednio w pojeździe, odbiornikiem tym są układy elektroniki typu GSM, autoalarmy, immobilizery itd.

7. Czy napięcie ok. 15.5 V na akumulatorze w momencie ładowania jest prawidłowe ?

– Tak, ale tylko w przypadku akumulatorów standardowych z “ciekłym” elektrolitem a w przypadku akumulatorów wapniowych jest ono konieczne (przeprowadzono testy u producenta akumulatorów wapniowych, i zgodnie z jego zaleceniami właśnie na takim poziomie ustalono to napięcie). Płytami akumulatorowe z dodatkiem wapnia do ołowiu w przypadku niedoładowania akumulatora charakteryzują się powstawaniem tzw. złogów wapniowych. Chemicznie polega to tym, że w wyniku reakcji chemicznej wapń reaguje z elektrolitem, czyli kwasem siarkowym i powstaje siarczan wapnia, czyli… gips!!! Im bardziej wyładowany  akumulator, tym szybciej przebiega proces zagipsowywania się akumulatorów wapniowych. W żadnym wypadku nie wolno stosować tego napięcia w przypadku akumulatorów z “uwięzionym” elektrolitem typu żel (“Gel”) ani AGM. Zbyt duże napięcie ładowania powoduje, że żel zamienia się w …wodę, która potem wysusza się i akumulator traci jakiekolwiek zdolności gromadzenia ładunku elektrycznego.

W przypadku ładowania akumulatorów wapniowych, w naszym algorytmie ładowania uwzględniono również konieczność mieszania się elektrolitu. Chodzi o to, aby gęstość ciekłego elektrolitu była równomierna w całej płycie. Ta faza ładowania wykonywana jest tylko raz i sterownik pamięta jej wykonanie i odbywa się tylko w pozycji “Ca” przełącznika “Ca/Gel”.

– W 90% przypadków ładowania przełącznik ten powinien być ustawiony w pozycji GEL (dioda “ŁADOWANIE” świeci się na zielono). W akumulatorze żelowym lub AGM nie można przekroczyć w momencie ładowania napięcia 14,4 V – 14,8 V (różni producenci akumulatorów podają odmienne napięcia), ponieważ w przeciwnym razie w wyniku przemian chemicznych, dochodzi do zamiany żelu w wodę, która potem wysusza się i akumulator traci jakiekolwiek zdolności gromadzenia ładunku elektrycznego.  Natomiast możliwa jest sytuacja odwrotna: można akumulatory standardowe ładować prostownikami do akumulatorów żelowych (AGM), z tym zastrzeżeniem, iż naładują się w 90-95%.

Nasze prostowniki były badane przez różne laboratoria na zlecenie nasze i producenta akumulatorów, a także w laboratorium zakładowym Zakładów Akumulatorowych ZAP Piastów w Piastowie z bardzo pozytywnymi wynikami. W wyniku badań w ZAP-ie zostaliśmy upoważnieni do produkcji i dostaw prostowników z logo ZAP Piastów do sieci sprzedaży akumulatorów tego producenta. Ponadto posiadamy wyniki badań na bezpieczeństwo użytkowania i kompatybilność elektromagnetyczną według wymagań na znak CE:
1. Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/EWG (zastosowano normę PN-EN 60335-2-29:2003)
2. Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 86/336/EWG (zastosowano normę PN-EN 55014-2:1999).

10. Jak długo trwa realizacja zamówienia ?

Nasze prostowniki są wykonywanie wyłącznie na zamówienie. Po za kilkoma typami najbardziej popularnych prostowników MTM, nie mamy “na magazynie” żadnych innych prostowników. Tym niemniej czas realizacji “standardowego” zamówienia nie przekracza jednego tygodnia. Konstrukcja wszystkich prostowników jest w maksymalnym stopniu zunifikowana. Używamy 3 typów płytek drukowanych, 10 typów obudów metalowych i 15 typów transformatorów. Pozwala to na obniżenie zapasów (i kosztów) magazynowych i skrócenie czasu realizacji dostawy. Oczywiście terminy dostaw prostowników nietypowych i w większej ilości są ustalane indywidualnie z zamawiającym.