Opis mikroprocesora

  • OPIS DZIAŁANIA PROSTOWNIKA Z MIKROPROCESOREM (oprogramowanie w wersji 7.0)

 

Prostownik ze sterownikiem mikroprocesorowym z procesorem z 10-bitowym
przetwornikiem ADC (analogowo-cyfrowym).

Dzięki zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego wraz z unikatowym, oryginalnym, samoadaptacyjnym programem ładowania akumulatora uzyskano szereg właściwości eksploatacyjnych dotychczas zupełnie nieosiągalnych w prostownikach tradycyjnych, standardowych, bez “elektroniki” między innymi dzięki: (Uwaga: parametry podano dla akumulatorów 12 V, dla akumulatorów 24 V – należy je pomnożyć przez 2.)

 

1. – możliwość bezpiecznego ładowania akumulatora bez konieczności jego odłączania od instalacji elektrycznej samochodu, dzięki następującym rozwiązaniom:

  • po wykryciu akumulatora prostownik włącza ładowanie z opóźnieniem 2 sekund
  • stabilizacji napięcia ładowania na wartości albo 15.8 albo 14.5 V – wybierane przełącznikiem
  • odłączenie prostownika może nastąpić przy zgaszonej diodzie “Ładowanie” lub tradycyjnie poprzez
  • odłączenie prostownika od sieci 230 V, w obu przypadkach nie występują przepięcia, najbardziej groźne zjawisko dla instalacji elektrycznej samochodu,

2. – możliwość ładowania wszystkich typów akumulatorów, rodzaj akumulatora wybiera się przełącznikiem “Ca/Gel”

  • poz. Ca – akumulatory wapniowe Ca, otwarte (z koreczkami), standardowe,
  • poz. Gel – akumulatory żelowe Gel, AGM, VRLA, zamknięte (bez koreczków), bezobsługowe, tryb pracy buforowej. Ten sam przełącznik służy jednocześnie do przełączania trybu pracy ładowanie szybkie (“Cyclic”) i ładowanie podtrzymujące (“Standby”)

3.  – automatycznemu resetowi: w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V prostownik nie traci ustawionych parametrów – po powrocie napięcia prostownik podejmuje działanie od punktu zaniku.

4. – automatycznym testom akumulatora – prostownik kontroluje przyrost napięcia akumulatora w czasie. Jeśli napięcie to nie wzrasta, prostownik poprzez migotanie diody „ŁADOWANIE” sygnalizuje możliwość uszkodzenia akumulatora, ładowanie trwa nadal.

5.  – stabilizacji napięcia ładowania:

  • poz. Ca – 15.8 V, tylko ta wartość zabezpiecza akumulatory przed zjawiskiem zasiarczenia cel,
  • poz. Gel – 14.5 V, zabezpiecza akumulatory żelowe przed utratą pojemności (zamianą elektrolitu w wodę),

ponadto cecha ta pozwala na ładowanie akumulatorów o mniejszej pojemności prostownikiem przeznaczonym nominalnie dla akumulatorów o większej pojemności, poprzez automatyczne ograniczenie aktualnej wartości prądu ładowania z chwilą wykrycia faktu osiągnięcia napięcia stabilizacji, oraz uniezależnia parametry ładowania od zmian wartości napięcia sieci energetycznej 230 V,

6. – stabilizacji ładowania prądu: sterownik ogranicza prąd ładowania do wartości ustawionej fabrycznie, zgodnie z deklarowanymi parametrami prostownika, co pozwala na bezpieczne ładowanie akumulatorów o pojemności większej od optymalnej dla danego typu prostownika, przy czym należy liczyć się jedynie z wydłużeniem czasu ładowania,

7. – soft-start prądu ładowania, czyli stopniowe narastanie prądu ładowania, co przy bardzo rozładowanych akumulatorach zabezpiecza przed wypadaniem warstw pasty ołowiowej – masy czynnej z kratek,

8. – automatycznemu odsiarczaniu akumulatora, zastosowany sposób ładowania – ładowanie pulsacyjne, cykliczne – powoduje automatyczne odsiarczanie ogniw, skuteczne zwłaszcza w zakresie niskich (od 2 do 10.5 V) napięć akumulatora,

9. – automatycznemu odłączaniu ładowania po wykryciu rzeczywistego stanu końca ładowania (100 % pojemności), czyli wówczas, kiedy napięcie na akumulatorze nie wzrasta mimo ładowania,

10. – automatycznemu restartowi – ponowne włączenie ładowania, po wykryciu spadku napięcia na ładowanym akumulatorze do wartości 13.2 V,

11. – automatycznej regulacji ładowania prądu podczas stabilizacji napięcia akumulatora, sterownik zmniejsza prąd ładowania tak, aby nie przekroczyć stabilizowanej wartości napięcia, 15.8 V („Ca”) albo 14.5 V („Gel”),

12. – zabezpieczeniu termicznemu 3-progowe 2-punktowe: tyrystory i transformator sieciowy, dokładność regulacji 1 °C,

13. – wymuszonemu chłodzeniu prostownika poprzez zastosowanie wentylatora, co pozwala na zwiększenie maksymalnej wartości prądu ładowania, a tym samym skrócenie czasu ładowania akumulatora,

14. – odporności na zwarcia krokodylków i zamianę polaryzacji – prostownik „nie iskrzy” przy zwieraniu krokodylków,

15. – realizacji pracy buforowej – nie trzeba odłączać prostownika od akumulatora bezpośrednio po zakończeniu ładowania – prostownik podłączony do akumulatora stale mierzy napięcie na jego zaciskach i automatycznie wyłącza a po stwierdzeniu spadku napięcia ponownie włącza proces ładowania,

16.  – całkowitej autonomiczności pracy – po podłączeniu do akumulatora nie trzeba ustawiać żadnych parametrów pracy, wszystko odbywa się automatycznie (działanie w trybie „podłącz i zapomnij),

17.  –  prostoty obsługi oraz czytelną sygnalizację stanu pracy prostownika. 

18. –  czytelna wizualizacja parametrów ładowania – dotyczy tylko prostowników typu MSW i MSI. Na wyświetlaczu można sprawdzić aktualne wartości napięcia i prądu ładowania oraz ustawić i sprawdzić ustawioną wartość pojemności akumulatora. Opis działania podany jest w zakładce “Ogólna instrukcja obsługi”.

19. – możliwość rejestracji parametrów ładowania – dotyczy tylko prostowników typu MSI. Dane parametrów ładowania typu data, czas, napięcie i prąd ładowania, pojemność akumulatora, temperatura akumulatora są zapisywane w pamięci mikroprocesora i istnieje możliwość sczytania tych danych do arkusza kalkulacyjnego w formacie .csv i dokonywanie wszelkich analiz przebiegu ładowania. To rozwiązanie jest zupełną nowością w tej klasie prostowników. Podobne możliwości oferują wyłącznie prostowniki bardzo profesjonalne.

Prostowniki umieszczone są w estetycznych obudowach metalowych malowanych proszkowo. W obudowy wmontowany jest zestaw 4 diod świecących (LED) informujących o stanie pracy prostownika. Do przyłączenia prostownika do sieci prądu przemiennego służy przewód sieciowy o długości 1.5 – 2 m, a do przyłączenia akumulatora – dwa przewody o długości 1.5 m zakończone zaciskami krokodylkowymi.