Prostowniki dla napięcia 24 V

 

SCHEMATFirma SEMI jest jedną z bardzo niewielu firm produkujących prostowniki składające się z dwóch lub trzech niezależnych, oddzielonych  elektrycznie (galwanicznie) prostowników w jednej obudowie. Jest to pomysł na rozwiązanie problemu nierównomiernego ładowania się akumulatorów pracujących w układach szeregowych. Zaobserwowano, że akumulatory te ZAWSZE, ze względu na zachodzące w nich podczas ładowania i rozładowania procesy chemiczne, ładują się nierównomiernie, jeden, ten podłączony do “plusa” do napięcia wyższego, drugi, ten podłączony do “minusa” – do niższego i ten o napięciu niższym stanowi podczas rozładowywania dodatkowe obciążenie  akumulatora o wyższym napięciu a cały układ ma parametry obciążeniowe dużo gorsze niż wynikało by to z obliczeń teoretycznych dla pojedynczych akumulatorów 12 V. Zjawisko to jest tym bardziej widoczne im starsze są akumulatory i nie ma tu nawet znaczenia to, że akumulatory pochodzą z tej samej serii produkcyjnej!!!

Ładowanie akumulatorów w układzie szeregowym przy pomocy prostowników typu  MLM/MSM  znacznie przedłuża ich żywotność !

Prostowniki realizujące to zadanie posiadają oznaczenie MLM-2, MSM-2, które zawierają 2 odseparowane od siebie pojedyncze prostowniki typu MTM. Przeznaczone są do jednoczesnego ładowania 2 akumulatorów 12 V oraz MSM-3 – z trzema pojedynczymi prostownikami. Mogą to być albo akumulatory pracujące niezależnie lub połączone w układzie szeregowym 24 lub 36 V.

Podłączanie prostownika MLM-2:

Z prostownika MLM-2  wyprowadzone są 2 pary przewodów „+”„-”. Zawsze każdą parę podłącza się do „swojego” akumulatora! W przypadku połączenia szeregowego 2 akumulatorów 12 V jeden przewód „+” i jeden przewód „-” obu par są wspólne! Jest to połączenie jak najbardziej prawidłowe!

Podłączanie prostownika MSM-2:

Z prostownika MSM-2  wyprowadzone są również 2 pary przewodów „+”„-” i również zawsze każdą parę podłącza się do „swojego” akumulatora! Podobnie jak w przypadku prostownika MLM-2. W tym jednak przypadku, na życzenie niektórych naszych odbiorców oba wspólne przewody są zastąpione jednym przewodem, wspólnym dla obu prostowników. Jest on dla odróżnienia najczęściej koloru niebieskiego i podłącza się go w środek układu 24 V, czyli w miejsce wspólnego połączenia „-” pierwszego akumulatora 12 V z „+” drugiego akumulatora 12 V.  Sytuację tę obrazuje schemat powyżej.

Podłączanie prostownika MSM-3:

Z prostownika MSM-3  wyprowadzone są 3 pary przewodów „+”„-” i również zawsze każdą parę podłącza się do „swojego” akumulatora! W tym jednak przypadku 2 pary przewodów są wspólne. Ponieważ jest to prostownik przeznaczony głównie na cele kooperacyjne, odbiorcy życzą sobie, aby obie pary były zastąpione pojedynczymi przewodami. Tak więc z prostownika wyprowadzone są 4 przewody: „+”, wspólny 1, wspólny 2 i „-”.

Inne warianty połączeń prostowników MSM-2 i MSM-3:

W przypadku tych prostowników często stosuje się układ “wspólnego” “minusa”, czyli taki w którym “minusy” obu prostowników wewnętrznych są ze sobą zwierane. Z prostownika MSM-2 wyprowadzane są wówczas 3 przewody, czyli jeden “minus” i dwa “plusy”a z prostownika MSM-3 – 4 przewody, czyli jeden “minus” i trzy “plusy”. Rozwiązanie to stosuje się wówczas, kiedy istnieje konieczność niezależnego ładowania 2 lub 3 akumulatorów 12 V, np. w jachtach i innych urządzeniach pływających, pojazdach wojskowych, ambulansach medycznych, pojazdach straży pożarnej itd.