Regulamin

Ponieważ na co dzień zajmujemy się produkowaniem prostowników, a nie śledzeniem zmian prwanych dotyczących sprzedaży internetowej i wprowadzaniem tychże w regulaminie sklepu;
OŚWIDCZAMY,

ŻE PRZESTRZEGAMY PRAW KONSUMENTA ZAWARTYCH W OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE RP.
Wszystkie prawa nasz klient znajdzie na stronie prowadzonej przez odpowiedni organ państwowy: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl